NAME `ov
HASHIMOTO $85
KANAMORI $51
GONDO $40
FUJII $33
NOGUCHI $31
SEKINE $30
AOKI $26
TAKUYA $24
ITO $23
TORU $23
SHINTARO $22
YOSHIDA $22
MATSUURA $20
TAKAYUKI $16
ARASAKI $15
NAOKI $13
FUJISAKI $9
YASUMITSU $8
FURUYAMA $8
HATTORI $7
TORIGOE $7
KABASAWA $7
OGAWA $6
SHIBATA $6
SHIMONO $6
MORIMOTO $5
SAKANE $3
KANABUCHI $2
KAMEI $2
kobayashi(G) $2
HIDEO(G) $2
HU $2
KUMAGAI $2
OZASA(G) $2
OSHITA $2
kawakubo PRO $1
KUROIWA $1
takasu(G) $1
YUJI $1
kanke(G) $1
vSEPC $567
XVREVF 2019/3/16