NAME `ov
HASHIMOTO $77
KANAMORI $49
FUJII $32
NOGUCHI $26
TORU $21
YOSHIDA $18
TAKAYUKI $16
SEKINE $15
GONDO $15
SHINTARO $14
NAOKI $12
ITO $12
TAKUYA $12
MATSUURA $10
AOKI $10
KABASAWA $6
SHIBATA $6
TORIGOE $6
OGAWA $6
MORIMOTO $5
SAKANE $3
FUJISAKI $3
FURUYAMA $3
YASUMITSU $3
HATTORI $2
HU $2
KANABUCHI $2
kobayashi(G) $2
KUMAGAI $2
YUJI $1
ARASAKI $1
takasu(G) $1
OSHITA $1
kanke(G) $1
KAMEI $1
vSEPC $396
XVREVF 2019/1/20